Baza doświadczalna

Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec

Kierownik:
dr inż. Bernadeta Strochalska
Adres:
ul. Bartnicza 1
51-513 Wrocław
tel: (71) 346 66 20
Katedra posiada własną bazę doświadczalną w RZD Swojec, gdzie już w 1946 r. założono pierwsze doświadczenia. Widok na RZD Swojec Doświadczenia polowe i mikropoletkowe prowadzone są na wszystkich kompleksach glebowych i zajmują powierzchnię 25 ha. Doświadczenia wazonowe zlokalizowane w otwartej osiatkowanej hali wegetacyjnej mieszczą około 1000 wazonów z czego 600 pod szklanym dachem. Własny park maszynowy i zaplecze gospodarcze: budynki, garaże, maszyny zapewniają prawidłowe prowadzenie doświadczeń. Ponadto Katedra dysponuje własnym laboratorium chemicznym i fizycznym, biblioteką, salą ćwiczeń. Umożliwia to efektywne prowadzenie działalności badawczej jak i dydaktycznej, głównie dzięki dogodnemu położeniu RZD Swojec w odległości 8 km od Uczelni.
Obecnie teren Zakładu jest grodzony i unowocześniany. Rozpoczęto rozbudowę gospodarstwa o nowe elementy, jak np. obszar uprawy roślin energetycznych, szklarnię, owczarnię oraz kurnik. Planuje się budowę nowoczesnego obiektu, który będzie pełnił funkcję obiektu dydaktycznego oraz mieszkalnego. Powstająca ścieżka dydaktyczna ukazuje funkcjonowanie gospodarstwa. W roku 2006 powstała kolekcja roślin energetycznych.

Jak do nas dojechać

  • start - Uniwersytet Przyrodniczy - autobus linii 115 (pl. Grunwaldzki)
  • trasa - ul. Mickiewicza przez Most Swojczycki
  • wysiadka - ul. Swojczycka (pierwszy przystanek za przejazdem kolejowym) - punkt A na mapie
  • droga piechotą - prosto i na moście w lewo w ul. Wilczycką i następnie w prawo w ul. Wschodnią
  • zbiórki organizowane są pod wiatą obok Stacji Agrometeorologicznej - punkt B na mapie (róg ulic Wschodniej i Bartniczej, 51º11'45" N, 17º14'10" E)

  Wyświetl większą mapę