Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Agronomiczne (dawniej Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych)

Oddział Wrocławski
Logo
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław

Kontakt:
tel./fax (71) 320 16 83
Zarząd:

Prezes

dr hab. Wiesław Wojciechowski

Wiceprezes

dr hab. Krzysztof Domaradzki, prof. nadzw.

Sekretarz

dr hab. Roman Wacławowicz

Skarbnik

dr hab. Janina Zawieja

Polskie Towarzystwo Łąkarskie

Oddział Wrocławski
Logo
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław

Kontakt:
tel./fax (71) 3201651
Zarząd:

Prezes

dr inż. Jan Gawęcki

Sekretarz

prof. dr hab. Karol Wolski

Skarbnik

dr inż. Longina Nadolna

Uczestnictwo w Towarzystwach Naukowych

Internationale Soil Tillage Research Organization http://www.alterra-research.nl/...
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit (Der Internationale Organische Stickstoffdauerdüngungsversuch - IOSDV) in der Internationalen Bodenkundliche Union http://www.up.wroc.pl/~zimny/iosdv.html
European Weed Research Society http://www.ewrs.org/
Slovenske Agronomicke Druzstvo
Internacional Sport Assosation (ISA)  
United States Golf Association (USGA)
Europe Grassland Federation (EGF)
European Golf Course Owners Association(EGCOA)  
Europen Association for Animal Production (EAAP)
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Agroekologiczne Techniki i Kultury
Komitet Nauk Rolniczych i Leśnych PAN
Polski Klub Ekologiczny  http://www.pke-zg.org.pl/
Polskie Towarzystwo Ekologiczne
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin http://150.254.192.139/
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe http://www.wtn.wroc.pl/